BÖLÜM   1   EXCEL İLE ÇALIŞMAYA BAŞLAMAK  
BÖLÜM   2 EXCEL MENÜLERİ  
BÖLÜM   3 EXCEL FORMÜLLERİ  
BÖLÜM   4 FORMÜLLER KULLANMIŞ DOSYALAR  
     
     
BÖLÜM   1   EXCEL İLE ÇALIŞMAYA BAŞLAMAK  
      1.Yöntem:Başlat butonu kullanarak Excel'i başlatma  
      2.Yöntem:Windows gezginini kullanarak Excel'i başlatma  
      3.Yöntem:Bul menüsünü kullanarak Excel'i başlatma  
      Excel'in genel görünümü ve açıklamalar  
      Menüler hakkında bilgiler  
      Araç çubukları  
      Formul satırı  
      Durum Çubuğu  
      Çalışma Sayfası  
      Yeni Bir Çalışma Kitabı Açma  
       
BÖLÜM   2 EXCEL MENÜLERİ  
     
Bu bölümde Excel menüleri ile yapılabilecek tüm işlemler anlatılmış olup, bu bölümlerin  iyi anlaşılması için  
tamamının dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.  
     
  2-1 DOSYA MENÜSÜ  
      Yeni Bir Dosya Açma  
      Daha Önceden Kaydedilmiş Dosyayı Açma  
      Dosya Kapatma  
      Dosya Kaydetme  
      Farklı Adlarla Dosya Kaydetme  
      Web Sayfası Olarak Kaydetme  
      Çalışma Alanını Kaydetme  
      Web Sayfası  Önizlemesi  
      Yazdırma İşleminin Ayarlanması  
      Yazdırma Alanı Belirleme Veya Temizleme  
      Sayfayı Yazdırma  
      Çalışma Sayfasını E-mail Olarak Göndermek  
      Çalışma Sayfası Hakkında Bilgi Almak  
       
  2-2 DÜZEN MENÜSÜ  
      Özel Yapırtırma işlemleri  
      Sayfa İçinde Veya Sayfalar  Arası Köprü Oluşturma  
      Otomatik  Doldururma işlemleri  
      Seçilen Alanı Silme  
      Seçilen Hücreyi Silme  
      Seçili Sayfayı Silme  
      Çalışılan Sayfayı Taşıma, Kopya Oluşturma Veya Silme  
      Sayfa İçerisinde Metin Bulma  
      Sayfa İçerisinde Metin Bulup Yazılanla Değiştirme  
      Sayfa İçerisinde İstenilen Hücreye Gitme  
      Sayfanın Diğer Sayfalarla Bağlantısı Olup Olmadığının Tesbiti Ve Bağlantı Oluşturma  
      Sayfaya Nesne Ekleme  
       
    2-3 GÖRÜNÜM MENÜSÜ  
      Çalışılan Sayfanın Görünümünün Normal Olmasını Sağlama    
      Çalışılan Sayfanın Yazıcıya Gönderilmeden Ayarlarının Yapılması    
      Çalışma Sayfasına Araç Çubuklarının Eklenip Kaldırılması    
      Çalışma Sayfasında Formül Çubuğunu Görüntüleme Veya Gizleme    
      Çalışma Sayfasında Durum Çubuğunu Görüntüleme Veya Gizleme    
      Yazdırma Sırasında Sayfalarda Üstbilgi Ve Altbilgi Oluşturma    
      Sayfa İçerisinde Kaydedilen Son Görüntüyü Ekrana Getirme (Gizletilen Hücreler v.s)    
         
    2-4 EKLE MENÜSÜ    
      Grafik Eklme    
      Sayfa Sonu Belirleme    
      Excel Formüllerini Ekleme    
      Çalışma Sayfasına Resim Eklemek    
      Çalışma Sayfasına Nesne Eklmek    
      Köprü Oluşturma    
         
    2-5 BİÇİM MENÜSÜ    
      Hücreler İle İlgili Ayarlamalar    
      Satırın Yüksekliğini Ayarlama, Satırın Gizlenmesi ve Gösterilmesi    
      Sütun Genişliğini Ayarlama, Sütunun Gizlenmesi ve Gösterilmesi    
      Sayfayı Yeniden Adlandırma,Gizleme ve Arkaplan Resmi Oluşturma    
      Sayfaya Varolan Otomatik Biçimleri Verme    
      Hücredeki Değere Göre Hücreyi Biçimlendirme    
      Stil Belirleme    
         
    2-6 ARAÇLAR MENÜSÜ    
      Meinleri Otomatik Yeni Değere Düzeltme  ör. Parantez içinde ( r ) =® dir    
      Kullanıcılara Çalışma Sayfasını Paylaştırma    
      Sayfaya Koruma İşlemleri    
      Bir Sonuca Ulaşmak İçin Hangi Değerin Gerektiğini Bulma    
      Hücredeki Değeri Etkileyen Ve Bu Hücreden Etkilenen Hücrelerin Gösterilmesi    
      Makrolar Oluşturmak    
      Araçlar,Komutlar ve Seçenekleri Belirleme ÖNEMLİ    
      Birçok Ayarın Yapıldığı Seçenek Menüsü ÖNEMLİ    
         
    2-7 VERİ MENÜSÜ    
      Yazılanları Alfabetik Sıraya Göre Sıralama    
      Veriler Arasında Süzme Yapma    
      Listeleri Sıralı  Görüntülemek    
      Hücrede Sınırlamalar ve Uyarılar Oluşturma    
         
    2-8 PENCERE MENÜSÜ    
      Çalışılan Kitabı Gizleme    
      Pencere Oluşturma    
         
    2-8 YARDIM MENÜSÜ    
         
BÖLÜM   3 EXCEL FORMÜLLERİ    
    3-1 TARİH SAAT FORMÜLLERİ  
      AY-Verilen sayırı ay olarak verir  
      BUGÜN-Bugünün tarihini otomatik yazar  
      DAKİKA-Yazılan saatin dakika kısmını formül girilen hücreye yazar  
      GÜN-Yazılan Tarihin gün kısmını hücreye yazar  
      GÜN30-İki tarih arasındaki gün sayısını bulur  
      HAFTANINGÜNÜ-Yazılan tarihin haftanın kaçıncı günü olduğunu yazar    
      SAAT-Yazılan saatin (12:25 sonuç 12) saat kısmını hücreye yazar    
      SANİYE-Yazılan saatin saniye olan kısmını yazar (12:23:45 ise sonuç 45)    
      ŞİMDİ-şimdiki tarih-saat-dakika yazar  
      TARİH-3 ayrı hücreye girilen değerlerden tarih yazar  
      TARİHSAYI-Metin formatındaki tarihi exce formatlı saate çevirir  
      YIL-Yazılan tarihin yıl kısmını  verir  
      ZAMAN-Verilen hücrelerdeki değerleri saat formatında yazar    
     
    3-2 MATEMATİK VE TRİGOMETRİ FORMÜLLERİ  
      Acos (Arkkosinüs)    
      Acosh (Hiperbolik Kosinüs)    
      Asin (Arksinüs)    
      Asinh (Hiperbolik Sinüs)    
      Aşağı Yuvarla    
      Atan (Ark Tanjant)    
      Atanh (Hiperbolik Tanjant)    
      cos (kosünüs)    
      cosh (Hiperbolik Kosünüs)    
      Çarpım    
      Çarpının    
      Çift  
      Derece (Radyanın Dereceye Çevirir)    
      Determinant    
      Etopla    
      İşaret  
      Karekök    
      Konbinasyon    
      Kuvvet    
      LN  
      Log  
      Log10    
      Mod  
      Mutlak    
      Nsat  
      Pi  
      Radyan    
      Romen    
      S_SAYI_ÜRET    
      Sin  
      SinH  
      Tamsayı    
      Tan  
      TanH  
      Tavanayuvarla    
      Tek  
      Topkare    
      Topla  
      Topla.Çarpım    
      Yukarıyayuvarla    
      Yuvarla    
     
    3-3 İSTATİSTİKSEL FORMÜLLER  
      BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY    
      BAĞ_DEĞ_SAY (Dolu Hücreleri sayar)    
      BOŞLUKSAY (seçilen hücrelerden boş olanlarını bulur)  
      EĞERSAY (Liste içinde isteğinize göre arama yapar)  
      ENÇOK_OLAN (ençok kullanılan değeri)    
      GEOORT (Geometrik ortalama)    
      MAK (En büyük sayıyı bulur)    
      MİN (En küçük sayıyı bulur)    
      Ortalama (sayıların Aritmatik ortalaması)    
      Permutasyon    
     
  3-4 ARAMA VE BAŞVURU  
  ARA  
      DUŞEYARA    
  YATAYARA  
       
  3-5 METİN  
      SAĞDAN  
  SOLADAN  
       
  3-6 MANTIKSAL  
      EĞER  
  VE  
      YADA  
BÖLÜM   4 FORMÜLLER KULLANMIŞ DOSYALAR  
         
         
         
     
 
 
     
     

Excel Konular İndexi