Biçim Menüsü
Hücreler İle İlgili Ayarlamalar Yapılır
Satırın Yüksekliği, Gizlenmesi ve Gösterilmesini Sağlar
Sütun Genişliği, Gizlenmesi ve Gösterilmesini Sağlar
Sayfayı Yeniden Adlandırır,Gizler ve Arkaplan Resmi Oluşturur
Sayfaya Varolan Otomatik Biçimleri Verir
Hücredeki Değere Göre Hücreyi Biçimlendirir
Stil Belirler

Excel Konular İndexi