Düzen Menüsü Özellikleri
Yapılan Son İşlemi Geri Alır
Yapılan Son İşlemi Yineler
Seçilen Alanı Keser
Seçilen Alanı Kopyalar
Kopyalanan Alanı Seçilen Alana Yapıştırır
Kopyalanan Alanı Seçilen Alana Özel (Biçim Değer v.s) Yapıştırır
Kopyananan hücre yada sayfaya köprü oluşturur
Seçilen Alanı Doldurur
Seçilen Alanı Siler
Seçilen Hücreyi Siler
Seçili Sayfayı Siler
Çalışılan Sayfayı Taşır,Kopya Oluşturur ve ya Siler
Sayfa İçerisinde Metin Bulur
Sayfa İçerisinde Metin Bulur ve Yeni Yazılanla Değiştirir
Sayfa İçerisinde İstenilen Hücreye Gider
Sayfanın diğer sayfalarla bağlantısı olup olmadığını gösterir
Sayfaya nesne ekler
GERİ
İLERİ

Excel Konular İndexi