EKLE MENÜSÜ
Çalışma Sayfasına Hücre ekler
Çalışma Sayfasına Satır ekler
Çalışma Sayfasına Sütun ekler
Çalışma Sayfası Ekler
Grafik Ekler
Bulunulan yeri sayfa sonu olarak belirler
Excel Formüllerini ekler
Hücreleri istenilen isimlerle adlandırmak için kullanılır.
Açıklama eklemek için kullanılır
Resim eklemek için kullanılır
Nesne Ekler
Herhengi bir yere köprü kurulmasını sağlar

Excel Konular İndexi