Görünüm Menüsü Özellikleri
Çalışılan Sayfanın Görünümünün Normal Olmasını Sağlar
Çalışılan Sayfanın Yazıcıya gönderilmeden Ayarlarının Yapılmasını sağlar
Çalışma Sayfasında Hangi Araç Çubuklarının Görüneceğini Seçer
Çalışma Sayfasında Formül Çubuğunu Görüntüler
Çalışma Sayfasında Durum Çubuğunu Görüntüler
Yazdırma Sırasında Sayfalarda Üstbilgi Ve Altbilgi Olup Olmayacağını Belirler
Açıklamalarla İlgili Araç Çubuğu Getirir
Sayfa İçerisinde Kaydedilen Son Görüntüyü Ekrana Getirir (Gizletilen Hücreler V.s)
Çalışma Sayfasını Tam Ekran Gösterir
Sayfanın Ne Oranda Gösterileceğini Seçmemizi Sağlar
GERİ
İLERİ

Excel Konular İndexi