Yazılanları Alfabetik Sıraya Göre Sıralar
Veriler Arasında Süzme Yapar (Boş Olan Hücre v.s)
Listelerinizi sıralı görmenizi sağlar
Yazılan Sayılarda Alt Toplamlar Verir
Hücrede Sınırlamalar ve Uyarılar Yapılabilir
Veri İşlemleri İle ilgili menüler olduğundan Anlatılmayacak
GERİ
İLERİ

Excel Konular İndexi