HTML Nedir Çerçeve Kullanma Form Oluşturma HTML Web Sayfası Yapma Kayan Yazı Oluşturma
Link Verme Liste Oluşturma Meta Tagları Metin Biçimlendirme Özel Karakterler
Renkler Web Sayfasına Resim Ekleme Web Sayfasına Efekt Verme Web Sayfasına Muzik Ekleme Tablo Oluşturma
Türkçe Karakter Sorunu

HTML TAGLARI


Tag Adı Kısa açıklaması
A Hiper bağ oluşturmak için kullanılır
ADDRESS Mail Adresi tanımlar
AREA Resimlerin haritası çıkalırlır
B Yazıyı koyu yapar
BASE özel döküman adresi
BASEFONT Font değeri ayarlama
BGSOUND Sayfaya ses ekleme için kullanılır
BIG Font büyüklüğünü artırma
BLOCKQUOTE Yazıyı belli miktarda sağda yazdırır
BODY Çeşitli etiketlerle kullanılır desen etiket v.s için
BR Satır sonu belirtmek için kullanılır
CENTER Yazıyı ortalamak için kullanılır
CITE İtalik yazı tanımlama
CODE Yazıyı genişleterek ilginç bir şekil verir
COMMENT Sayfa içinde açıklama yapma
DD Değişik listelendirme yapar
DFN İtalik yazıya dönüştürür
DL Listelendirme
DT Listelendirme
FONT Font tipini düzenleme
FORM Bilgi alışverişi için form oluşturur
FRAME Sayfada frame oluşturmak için kullanılır.
FRAMESET Frame oluşturmada kullanılan komut
Hn Başlıkları oluşturmada kullanılır.
HEAD Dökümanın tanımlama bölümü burada tanımlanır.
HR Yatay çizgi çizmek için kullanılır
HTML Döküman başlangıcını ve sonunu belirtmek için kullanılır.
I İtalik yazı yapar
IMG Sayfaya resim eklemek için kullanılır
INPUT Formlarda bilgi girişini gösterir.
ISINDEX Arama için bölüm oluşturur
KBD Yazı boyutunu genişletir.
LISTING Yazıyı çok küçük hale getirir
MAP Resimlerin haritasını çıkarmada kullanılır.
MARQUEE Kayan yazı
MENU Listeyi belli oranda sağda görüntüler
NOFRAMES Frameleri desteklemeyen browserler için
OPTION Diyalog kutusu içinde seçim yapmayı sağlar
P Paragraf sonu belirtmek için kullanılır
PLAINTEXT Bu tagdan sonra yazılan herşey web sayfasında görünür.
PRE Yazıyı boşluklu ve aralıklı yazdırır
S Yazıyı ortadan çizer
SAMP Özel yazı kodu ile yazar
SELECT Menu seçimi sağlar
SMALL Çok Küçük yazı yazar
STRIKE Koyu yazı yazdırır
TABLE Tablo oluşturmak için kullanılır
TEXTAREA Küçük alanlara daha çok yazı yazmayı sağlayan text alanı
TITLE Dökümanın başlığını ifade eder
TT Değişik yazı
U Altı çizgili yazı

A

<A
HREF=Gidilecek adressi belirtmekte kullanılır
NAME=name
TARGET=Tıklama yapıldığında açılacak pencereyi belirtir.

Örnek

<A HREF="http://www.kesmece.com"> buraya sayfada görünmesini istediğin şeyi yaz.</A> 


ADDRESS

<ADDRESS>
Mail adresi için kullanılır

Örnek

<ADDRESS>adres buraya yazılır.</ADDRESS> 

AREA TAGI

<AREA
COORDS=Koordinat
SHAPE=Şekil Tipi
NOHREF HREF=Gidilecek adres buraya yazılır
TARGET=Açılacak pencere türü >
COORDS=coords
Koordinatlar bir resim programı yardımıyla tesbit edilip yazılmalıdır.
SHAPE=Şekil tipi Dikdörtgen çokgen ve daire olabilir
RECT Rectangle. Dikdörtgen koordinatlar : x1, y1, x2, ve y2. .
CIRCLE çember
POLYGON poligon

ÖRNEK

<AREA SHAPE="RECT" COORDS="1,0,167,23" HREF="http://www.kesmece.com"> 

<AREA SHAPE="RECT" COORDS="50, 25, 150, 125" NOHREF> 

<AREA TARGET="viewer" HREF="adres" SHAPE="CIRCLE" COORDS="50, 25, 150, 125">

B

<B>

Yazıyı koyu yazıya çevirir

Örnek

<B>Yazıyı buraya yazın</B> 

BASE

<BASE
HREF=url
TARGET=window>

Özel döküman adresi

örnek

<BASE HREF="http:// www.kesmece.com/ben.htm"> 

<BASE HREF="http:// www.kesmece.com/ben.htm" TARGET="viewer">

BASEFONT

<BASEFONT
SIZE=n>

Font büyüklüğü ayarlanır

SIZE=n
Font değeri -1 ila 7 arasında değişebilir.

BGSOUND

<BGSOUND
SRC=url
LOOP=n >

Sayfaya ses eklemek için kullanılır ses WAV or AU format yada MIDI formatında olabilir

SRC=url
ses dosyasının olduğu adresi tanımlar
LOOP=n
Ses dosyasının kaç defa çalacağı belirlenir.. Eğer n=-1, yada LOOP=INFINITE yazılırsa ses dosyası sürekli tekrarlar

BIG

<BIG>

Yazıyı büyük ve geniş yapar

Örnek

<BIG>Görünmesini istediğiniz yazı</BIG> 

BLOCKQUOTE

<BLOCKQUOTE>

Bu tagdan sonra yazılan yazı 6 karakter sağdan başlayarak yazılır.

Örnek

<P>Selam,
<BLOCKQUOTE>"sizleri belkerim" </BLOCKQUOTE> 

Selam,

"sizleri www.kesmece.com a belkerim"

BODY

<BODY
BACKGROUND=url
BGCOLOR=color
BACKGROUND=url
Sayfaya özel resim eklemek için kullanılır.
BGCOLOR=color
Sayfanın ve background rengini belirler.

Örnek

<BODY BACKGROUND="http://www.kesmece.com/01.jpg" BGCOLOR=#FFFFFF >
<HTML> <BODY>Sayfada görünecek herşeyi bu taglar arasına yazın</BODY></HTML> 

BR

<BR>
Satır başı yapmak için kullanılır

CENTER

Yazı veya nesneleri ortalamak için kullanılır

Örnek

<CENTER>Ortalanacak yazı veya resimler</CENTER> 
Ortalanacak yazı veya resimler

CITE

<CITE>

İtalik yazı yazdırır

Örnek

<CITE>Örnek yazı.</CITE> 
Örnek yazı.

CODE

<CODE>

Yazıyı genişleterek özel bir yazı tipi tanımlar

Örnek

<CODE>özel yazı tipi.</CODE> 
özel yazı tipi.

COMMENT

Sayfa içinde açıklama yapmaya yarar burada yazılanlar web sayfasında görünmez

Örnek

<COMMENT>Burada yazdığınız yazılar web sayfasında görünmez.</COMMENT> 

DD

<DD>

Özel listeler oluşturur

Örnek

<DL> <DT>Tasarım<DD>Düşüncenin ve aklın eseri
<DT>Başarı<DD>Sürekli ve yılmadan çalışmanın sonucu.</DL> 
Tasarım
Düşüncenin ve aklın eseri
Başarı
Sürekli ve yılmadan çalışmanın sonucu.

DFN

<DFN>

İtalik yazıya dönüştürür

Örnek

<DFN>İtalik yazı.</DFN> 
İtalik yazı.

DL

<DL>

Listeneldirme yapar

Örnek

<DL>
<DT>1
<DD>1 açıklama
<DT>2
<DD>2 açıklama
</DL> 
Webde görünüşü
1
1 açıklama
2
2 açıklama

DT

<DT>

Dl ile aynı işleve sahiptir

Örnek

<DL> <DT>İnsan<DD>en değerli varlıktır
<DT>ve<DD>Yine insan onu en değersiz yapar.</DL> 
İnsan
En değerli varlıktır
ve
Yine insan onu en değersiz yapar.

FONT

<FONT
SIZE=n
COLOR=color>

yazı boyutu ve rengini belirler

SIZE=n
Yazı boyutu 1 ila 7 arasında değişebilir Bakızın BASEFONT
COLOR=color
Font rengini seçmeye yarar
Renklerin hexadecimal değerleri için tıklayınızHexadecimal kodlar.

FORM

<FORM
ACTION=url
METHOD=get-post
TARGET=window>
ACTION=url
Formun gönderileceği url adresini tanımlar
METHOD=get-post
Formun tipini ifade eder
GET Tipindeki form,http sunucusu tarafından bir konut cümlesine dönüştürülür ve action ile belirtilen programa yollanır
POST GET ten daha güçlüdür.
TARGET=window
Açılacak pencerenin özelliğini belirtir

Örnek
<FORM ACTION="http://www.kesmece.com" METHOD=POST>

Adınız
<INPUT NAME="CONTROL1" TYPE=TEXT VALUE="">

Şifreniz
<INPUT TYPE="PASSWORD" NAME="CONTROL2">

<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="GİRİŞ"><INPUT TYPE="RESET" VALUE="SIFIRLA"> >/FORM >

webde görünüşü

Adınız

Şifreniz

FRAME

<FRAME
ALIGN=Frame tipi
FRAMEBORDER=yes-no
MARGINHEIGHT=Yükseklik
MARGINWIDTH=Genişlik
NAME=name
SCROLLING=yes-no
SRC=Gidilecek adres

Örnek

H

<Hn
H1 ve H7 arasında başlıklar belirtilebilir
n
n değeri 1 ve 7 arasındadır

Örnek

<H1>Karpuz online eğitim sayfasına hoşgeldiniz!</H1> 

HEAD

<HEAD>

Html dökümanının safya üzerinde görünmesini istediğiniz herşey buraya yazılır

Örnek

<HEAD>
<TITLE>webde görünecek herşey burada yazılmalı</TITLE>
</HEAD>

HR

< ALIGN=Yazılma yeri COLOR=color
SIZE=n
WIDTH=n>
ALIGN=yazılma yeri
Sağda, solda ve merkezde align-typeRIGHT,LEFT,CENTER.
COLOR=color
NOSHADE
3d Görünüm
SIZE=n
Çizginin kalınlığı
WIDTH=n
Çizgi uzunluğu
Örnek
<HR ALIGN=left COLOR=red SIZE=30 WIDTH=280>
Webde görünüm

HTML

<HTML>

Dökümanın başlangıcını ve bitişini göstermek için kullanılır.

Örnek

<HTML>
<BODY> 
<P>Html dökünanı burada yazılır
</BODY> 
</HTML> 

I

<I>

İtalik yazı

Örnek

<I>italik yazı.</I> 
italik yazı.

IMG

<IMG
ALIGN=left,right,center
BORDER=n
HEIGHT=n
SRC=address
USEMAP=map-name
WIDTH=n>

BORDER=n
Eklenen resmin çerçevesinin olup olmayacağı belirlenir
HEIGHT=n
WIDTH=, Resmin genişliği-orjinal resim genişliğinden farklı bir değer belirtmek isterseniz bunu değiştirebilirsiniz
SRC=Tıklandığında gidilecek adres
USEMAP=Harita-adı
Eğer bir resmin belli bolgelerine tıklandığında herbirinde ayrı adreslere gidilmesi isteniyorsa usemap kullanılmalıdır.MAP Örnek haritalama için tıklayın
WIDTH=n
HEIGHT=,Resmin yüksekliği-orjinal resim yüksekliğinden farklı bir değer belirtmek isterseniz bunu değiştirebilirsiniz

INPUT

<INPUT
ALIGN=align-type
[CHECKED|]
MAXLENGTH=uzunluk
NAME=isim
SIZE=boyut
SRC=adres
TYPE=tip
VALUE=değer>
ALIGN=align-type
TYPE değeri bir resim olarak atandığında bir sonraki satırın resme göre nasıl yerleştirileceğini belirtir.align-type TOP, MIDDLE, or BOTTOM. değerlerinde birini alabilir
CHECKED
Kontrol olarak bir işaretleme veya seçim kutusu kullanıldığında CHECKED değeri bu kutuların işaretlenmiş olarak karşımıza gelmesini sağlar
MAXLENGTH=uzunluk
Metin kutusuna kullanıcının max. kaç karakter girebileceğini belirtir.
NAME=isim
Kontrole bir isim verilir
SIZE=boyut
Kontrol boyutlarını karakter cinsinden belirlememizi sağlar. TEXTAREA kontrolü kullanıldığında en,boy gibi ifade kullanılarak kontrolün boyutları belirlenir.
SRC=address
resim tıklandığında gidilecek adrestir.
TYPE=type
Kontrol tipidir ve şu değerleri alır:
CHECKBOX Bir işaretleme kutusu görüntüler ve sadece doğru ve yanlış değerini alabilir.
HIDDEN Web tarayıcısının penceresinde görünmez fakatiçerdiği değer gönderilen form ile web sunucusuna ulaşır.
IMAGE Bir resim ifade eder ve üzerine tıklandığında form değerini sunucuya yollar.Bu src komutu ile birlikte kullanılır ve src komutu resmin bulunduğu url yi göstermelidir.
PASSWORD TEXT kontrolu ile aynı özellikleri taşır. fakat yazılanlar ****** şeklinde görünür
RADIO Birçok seçenekten bir tanesini seçme olanağı tanır.
RESET Reset butonu formu siler
SUBMIT Form içeriğini sunucuya yollar VALUEdeğeri kullanılarak üzerindeki yazı değiştirilebilir.
TEXT Kullanıcıdan tek satırlık veri alınmasını sağlar

VALUE=Değer

Örnek

<FORM ACTION="http://www.kesmece.com/altt.html" METHOD=POST>
<P>Name
<BR><INPUT NAME="CONTROL1" TYPE=TEXT VALUE="Sizin Adınız">
<P>Password
<BR><INPUT TYPE="PASSWORD" NAME="CONTROL2">
<P>Color
<BR><INPUT TYPE="RADIO" NAME="CONTROL3" VALUE="0" CHECKED>Red
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="CONTROL3" VALUE="1">Green
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="CONTROL3" VALUE="2">Blue
<P>Comments
<BR><INPUT TYPE="TEXTAREA" NAME="CONTROL4" SIZE="20,5" MAXLENGTH="250">
<P><INPUT NAME="CONTROL5" TYPE=CHECKBOX CHECKED>Send receipt
<P><INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="OK"><INPUT TYPE="RESET" VALUE="Reset">
</FORM>

ISINDEX

<ISINDEX
ACTION=url
PROMPT=prompt-text>

Site içinde arama

ACTION=url
Text için alan oluşturur.
PROMPT=prompt-text
Bilgi girişi

Örnek

<ISINDEX ACTION="http://intranet/search" PROMPT="Aranan kelimeyi buraya yazın."> 
Webde görünüm

KBD

<KBD>

Yazı genişliğini artırır

Örnek

<KBD>Yazı genişliğini artırır.</KBD> 
KBD ile yazılan yazı.
KBD ile yazılan yazı.bu da normal yazı

LISTING

<LISTING>

Yazıyı çok küçük hale getirir

Örnek

<LISTING>Örnek yazı..</LISTING> 
webde görünüş Örnek yazı.

MAP

<MAP
NAME=ad>

Resmin belli noktalarına tıklandığında belli adreslere gidilmesini sağlar. Resim üzerinde haritalama yapılır.

Örnek

<MAP NAME="map1">
   <AREA ... >
  <AREA ... >
</MAP> 

MARQUEE

<MARQUEE DIRECTION=RIGHT BEHAVIOR=ALTERNATE SCROLLAMOUNT=50 SCROLLDELAY=200 bgcolor="red" WIDTH=650 HEIGHT=35 HSPACE=50>BU BİR KAYAN YAZIDIR.</MARQUEE> BU BİR KAYAN YAZIDIR.
ALIGN=align-type
BEHAVIOR=SCROLL,SLİDE VE ALTERNATE
BGCOLOR=zemin rengi
DIRECTION=LEFT,RIGHT
HEIGHT=Kayan yazının sınırlardan yüksekliği
HSPACE=Kayan yazının normal yazıdan ne kadar uzakta başlayacağı
LOOP=Kaç kere yazının hareket edeceği (-1 sonsuzdur)
SCROLLAMOUNT=Yazının hareket hızı
SCROLLDELAY=n
VSPACE=n
WIDTH=Yazı genişliği>

MENU

<MENU>

Oluşturulan liste normal yazılardan belli oranda sağda görüntülenir

Örnek

<MENU>
<LI>Liste belirli oranda 
<LI>sağda görüntülenir
</MENU> 
 • Liste belirli oranda
 • sağda görüntülenir
 • NOFRAMES

  <NOFRAMES>

  Frameleri desteklemeyen browserler için kullanılması gerekir aksi takdirde bu frameli kısım görüntülenemez

  Örnek

  <FRAMESET>
   <NOFRAMES>You need Internet Explorer 3.0 to view frames!</NOFRAMES>
  </FRAMESET>
  

  OPTION

  <SELECT
  SELECTED
  VALUE=value>

  Seçim yapmamızı sağlar Bakınız - SELECT

  P

  <P
  ALIGN=align-type>

  Sayfa başında yazılan yazıların paragraf başı yapacağını belirtmek için kullanılır.

  Örnek

  <P>Bu şekilde yazıldıgında parahgraf başı yapılacağı belirtilmiş olur.</P> 
  

  PLAINTEXT

  <PLAINTEXT>

  bundan sonra yazılan herşey web sayfasında görüntülenir.

  Örnek

  <PLAINTEXT> Burada yazılanlar sayfada görünür.</A></PLAINTEXT> 
  

  PRE

  <PRE>

  Yazıyı daha geniş aralıklı yazdırır.

  S

  <S>

  Üstü çizgili yazı yazdırmak için kullanılır

  Örnek

  <S>Örnek yazı</S> 
  
  Örnek yazı

  SAMP

  <SAMP>

  Özel yazı tipi yazdırır.

  Örnek

  <SAMP>SAMP ile yazılan yazı</SAMP> 
  

  SELECT

  <SELECT
  MULTIPLE
  NAME=name
  SIZE=n>

  Bir seçim yapma olanağı tanır.

  MULTIPLE
  Birden çok seçenek seçilmesine olanak tanımaya yarar
  NAME=liste adı
  Listenizin adı
  SIZE=n
  Kaç satır olacağı belirlenir.Yükseklik.

  Örnek

  <SELECT NAME="Cars" MULTIPLE SIZE="1">
    <OPTION VALUE="http://www.kesmece.com">Karpuz online ana sayfa
    <OPTION VALUE="http://www.kesmece.com/ben.html">Webmaster
    <OPTION VALUE="http://www.kesmece.com/egitim/index.html" SELECTED>Egitim sayfası
  </SELECT> 
  

  SMALL

  <SMALL>

  Çok küçük yazı yazar

  Örnek

  <SMALL>yazıyı buraya yazın</SMALL> 
  

  STRIKE

  <STRIKE>

  Koyu yazı yazdırır.

  Örnek

  <STRIKE>Yazdırılacak yazı.</STRIKE>
  

  TABLE

  <TABLE
  ALIGN=align-type
  BACKGROUND=Tablo zemininde oluşturulacak resim
  BGCOLOR=Tablo zemin rengi
  BORDER=Tablo kenerlık boyutu
  BORDERCOLOR=Tablo kenerlıklarının rengi
  BORDERCOLORDARK=Tablo kenerlıklarının gölge rengi
  BORDERCOLORLIGHT=color
  CELLPADDING=Tablo sınırları ile yazıların mesafesini
  CELLSPACING=Tablo hücreleri arasındaki mesafeyi
  WIDTH=Tablonun genişliği
  HIIGHT=Tablonun yüksekliği

  Örnek

  <BORDER=1 WIDTH=80% BGCOLOR=GREEN BORDERCOLOR="yellow" BORDERCOLORDARK="fuchsia"
  BORDERCOLORLIGHT="blue" CELLPADDING="16" CELLSPACING="10"> <THEAD> <TR> <TH>1.BAŞLIK 1</TH> <TH>2.BAŞLIK 2</TH> </TR> <TBODY> <TR> <TD>SÜTUN1.</TD> <TD>SATIR1.</TD> </TR> <TR> <TD>SÜTUN2.</TD> <TD>SATIR2.</TD> </TR> </TABLE>
  WEBDE GÖRÜNÜM
  1.BAŞLIK 2.BAŞLIK
  SÜTUN1 SATIR1
  SÜTUN2 SATIR2

  TEXTAREA

  <TEXTAREA
  COLS=Sütun sayısı
  NAME=name
  ROWS=Satır sayısı>

  belirtilen ebatlarda text alanı oluşturarak yazılan yazıların buradan okunması sağlanır

  TITLE

  <TITLE>

  Web sayfasının başlığı

  Örnek

  <HEAD>
  <TITLE>"Karpuz online eğitim sayfası"</TITLE> 
  </HEAD>
  

  TT

  <TT>

  Değişik yazı

  Örnek

  <TT>YAzıyı buraya yazın</TT> 
  

  U

  <U>

  Altı çizgili yazı

  Örnek

  <U>Tyazıyı buraya yazın.</U>
  

  ANA SAYFA