Alfabetik İsim Listesi
Abdullah Anka Aykal Belit Candoğan Derviş Elhan Fatoş Gülçiçek Havin İshak Leman Namık Orhun Rima Serra Şinasi Uğurcan Yurdakul
Acun Aral Aykan Beliz Candost Derya Elif Fazıl Gülçin Havva İskender Lemi Narin Orkide Riva Sertab Şirem Uğurgül Yurdanur
Açangül Aras Aykız Belkıs Caneda Deryanur Elissa Fehim Güldem Hayal İslam Lemis Nasuh Orkut Rosa Sertaç Şirin Ulaç Yusuf
Açelya Arcan Aykut Belma Canel Desen Elmas Fehmi Gülden Hayat İsmail Lerzan Naşide Ortaç Ruhan Sertap Şölen Ulaş Yuşa
Açılay Arda Ayla Benan Caner Destan Elvan Ferah Güldeste Hayrünnisa İsmet Levent Naşit Ortun Ruhat Server Şule Uluç Yücel
Ada Ardıç Aynur Benay Cankız Deste Emek Feray Güleda Hazal İsrafil Leyla Naz Ortunç Ruhi Servet Şükran Ulvi Yüksel
Adal Arel Ayperi Bender Cankut Destegül Emel Fercan Gülen Hazan İstanbul Lidya Nazan Osman Ruhsar Servi Şükriye Umay Zafer
Adalet Argun Aysar Bengi Canpolat Destina Emin Ferda Gülenay Hazar İstemihan Lila Nazım Oya Ruhşen Seval Şükrü Umur Zahide
Adar Argün Aysel Bengisu Cansel Devin Emine Ferdi Güler Hazım İyem Linet Nazire Oylum Rukiye Sevda Taha Umut Zahir
Adem Arıkan Aysema Bengü Cansın Devran Emir Ferhan Gülfem Hediye İzel Lokman Nazlı Oytun Ruşen Sevdem Tahir Ural Zehra
Adil Arın Aysın Bengül Cansu Devrim Emirhan Ferhat Gülfer Helin İzem Lütfi Nazlıhan Ozan Rüçhan Seven Talay Uras Zekai
Adile Arif Aysima Beniz Cantekin Devrin Emrah Feridun Gülgen Hera İzgi Mahir Necati Öğünç Rümeysa Sevgi Talha Uraz Zekeriya
Adnan Arkay Aysu Bennur Ceda Dicle Emre Ferit Gülgün Hesna İzgü Mahmut Necdet Öktem Rüstem Sevgül Talia Utkan Zeki
Adsay Arkın Aysun Bensu Celal Diclehan Endam Ferruh Gülhan Heves İzim Mahzun Necla Ökten Rüştü Sevil Taliha Utku Zeki
Afet Armağan Ayşe Bera Celil Dide Ender Ferzin Gülin Hevin İzzet Maide Necmettin Ömer Rüya Sevilay Talip Uygar Zekiye
Affan Arman Ayşegül Berat Cem Didem Enes Fethi Gülinaz Hıncal Jale Makbule Necmi Ömrüm Rüzgar Sevinç Talya Uygun Zeliha
Afife Armina Ayşen Beren Cemal Dila Engin Fevzi Gülistan Hicran Jalenur Manolya Nedret Ömür Saba SEVTAP Tamara Uygur Zennur
Afitap Arnisa Ayşenur Berfu Cemhan Dilan Enginsu Feyezan Güliz Hidayet Janseli Mansur Nefise Önal Sabah Sevtap Tamay Uzay Zeren
Afra Arsen Ayşıl Bergüzar Cemil Dilara Enver Feyyaz Gülizar Hikmet Janset Maral Nehir Önder Sabri Seyhan Tamer Uzel Zerrin
Afşin Arslan Ayşin Beria Cemile Dilaver Eralp Feyza Gülnaz Hilal Jarin Masal Nejat Öner Sabriye Seylan Tan Ülfet Zeynel
Agah Arsu Aytaç Beril Cemre Dilay Eray Feyzi Gülnihal Hilmi Jasmin Mavi Nejla Övgü Sacide Seymen Tanal Ülgen Zeynep
Ahenk Artun Aytan Berin Cengiz Dilber Erberk Feyzullah Gülnur Hira Jenin Mavisu Nergis Övünç Sacit Seyran Tanay Ülkem Zeyno
Ahmet Arya Aytaş Berivan Cengizhan Dildar Ercan Feza Gülperi Hudaverdi Jerfi Mayıs Nermin Öykü Sadi Seyyal Tanberk Ülker Zihni
Ahsen Arzu Aytek Berk Cenk Dilde Ercüment Fırat Gülriz Hulki Jeyan Mazhar Neslihan Öymen Sadri Sezen Tanem Ülkü Zinnur
Ahu Arzucan Aytekin Berkan Cennet Dilek Erçil Fidan Gülru Hülya Jinsal Mecnun Neslişah Özal Sadun Sezer Taner Ümit Zinnur
Ajda Arzugül Ayten Berkant Ceren Dilem Erdal Figen Gülselin Hüma Jülide Mehir Nesrin Özalp Safa Sezgi Tanju Ümitcan Zişan
Ajlan Arzuhan Aytuğ Berkay Cesur Diler Erdem Fikret Gülsen Hümeyra Kaan Mehmet Neşe Özay Saffet Sezgin Tankut Ünal Ziya
Akad Arzum Aytuna Berke Cevahir Dilhan Erden Fikri Gülsu Hüner Kader Mehpare Neşet Özben Safiye Sıla Tansel Ünalp Ziynet
Akal Arzunaz Aytunç Berkin Ceyda Dilmen Erdeniz Fikriye Gülsün Hürel Kadir Mehtap Neva Özcan Sahra Sırma Tanseli Ünay Zuhal
Akan Asaf Aytül Berna Ceyhan Dilruba Erdinç Filiz Gülşah Hürkal Kağan Mehveş Neval Özde Saim Sibel Tansu Ünsal Zübeyde
Akanay Asel Ayvaz Berra Ceyhun Dilsu Erdoğan Firdevs Gülşen Hürkan Kahraman Melahat Nevbahar Özdemir Sait Sim Tanyel Ünsel Zühal
Akarsu Asena Azad Berrak Ceylan Dilşah Erem Firuze Gültekin Hürmüz Kamer Melda Nevgül Özden Sakıp Sima Tanyeli Ünseli Zühre
Akasya Asım Azer Berrin Ceylin Dilşat Eren Florya Gülten Hürol Kaner Melek Nevin Özder Salih Simay Tara Üzgü Zülal
Akay Asil Aziz Beste Cihad Dinç Erenay Fuat Gülüm Hürrem Karabey Melih Nevra Özen Saliha Simge Tarcan Vaha Züleyha
Akdal Asiye Azra Betil Cihan Dinçer Erendiz Fulden Gülümser Hürriyet Karaca Meliha Nevres Özer Salim Simirna Tarhan Vahibe Zülfikar
Akel Aslı Babür Betim Cihangir Diren Ergin Fulya Gün Hüseyin Karacan Melik Nevzat Özge Salman Sina Tarık Vahid Zülfiye
Akgül Aslıcan Bade Betül Coşkun Dival Ergun Funda Günal Hüsna Karahan Melike Nezih Özgen Saltık Sinan Tarkan Vahide Zülfüye
Akgün Aslıhan Baha Beyaz Cömert Diyar Erguvan Furkan Günan Hüsnü Karan Melikşah Nida Özgü Saltuk Sinem Taşkın Vahit Zümra
Akın Aslım Bahadır Beyazıt Cuma Doğa Ergün Füruzan Günay Hüsrev Kardelen Melin Nigar Özgül Samet Solmaz Tayfun Vargın Zümrüt
Akınalp Aslınaz Bahar Beyza Cumhur Doğaç Erhan Füsun Günden Ildız Karen Melis Nihad Özgün Sami Sonay Tayfur Varlık
Akif Aslınur Bala Bihter Cüneyt Doğan Erim Galip Gündüz Ilgar Karmen Melisa Nihal Özgür Samyeli Soner Taygun Varol
Aksel Aslısu Balca Bilal Çağ Doğanay Erinç Gamze Güner Ilgaz Kartal Melodi Nihan Özhan Sanberk Songül Taykut Vatan
Aksoy Aslin Balçiçek Bilge Çağan Doğangün Erk Gaye Güneş Ilgım Kasım Meltem Nihat Özkan Sancar Sonnur Taylan Vecdi
Aksu Asu Baler Bilgehan Çağatay Doğanhan Erkan Gazanfer Güney Ilgın Kavin Menderes Nil Özlem Sanem Sonyaz Tayyib Vedat
Akşin Asude Balım Bilget Çağdaş Doğay Erke Gazel Güngör Irmak Kaya Menekşe Nilay Özlen Saner Soysal Tayyip Vedia
Aktan Asuman Balın Bilgin Çağhan Doğu Erkin Gazi Günhan Işık Kayahan Mengü Nilgün Öznur Saniye Sökmen Tekay Vefa
Aktuğ Asya Balkan Bilgün Çağıl Doğuhan Erksin Gediz Güniz Işıl Kayhan Mengüç Nilsu Özsu Sarıhan Suat Tekcan Vehbi
Ala Aşkım Balkar Billur Çağın Doğukan Erkut Gelincik Günkut Işılay Kayra Mensur NİL-SU Özün Sarp Suavi Tekin Veli
Alaner Aşkın Balkır Bilnaz Çağkan Doğuş Erman Gencal Günnaz Işıltı Kazım Meral Nilüfer Pamir Sarper Suay Temel Vera
Alanur Ata Balkız Bilnur Çağla Dolunay Erol Gencer Günsel Işın Kemal Meral Nimet Papatya Saruhan Sude Tennur Verda
Alara Ataberk Banu Bingül Çağlar Donat Ersen Genco Günseli Itır Kenan Meriç Nira Parla Savaş Sudem Teoman Vesile
Alarcın Atabey Banuhan Binnaz Çağlayan Dora Ersin Gençalp Günsu İbrahim Kerem Merih Niran Pars Saye Sudenaz Tercan Veysel
Alaz Atacan Baran Binnur Çağrı Doruk Ertan Gençay Güntan İclal Keremcem Mert Nisa Paşa Saygın Sultan Tevfik Vicdan
Alçiçek Ataç Baransel Birant Çakabey Dorukhan Ertem German Güntekin İdil Keremcem Merve Nisan Paydaş Sebla Sumru Tezcan Vildan
Alçin Atahan Barbaros Biray Çakar Duman Ertuğrul Giray Güral İdilsu Kerim Meryem Noyan Payidar Seçil Suna Tijen Vira
Aldemir Atak Barın Birbet Çakıl Duran Ertunç Girgin Güralp İdris Kılıç Mesut Nuh Pehlivan Seçkin Sunay Timuçin Volkan
Aldeniz Atakan Barış Bircan Çakır Durmuş Ertunga Gizem Güray İhsan Kılıçhan Mete Numan Pekcan Seda Surperi Timur Vural
Aldoğan Atalay Barkan Birge Çelebi Duru Esad(T) Gonca Gürbüz İkbal Kırca Metehan Nur Peker Sedat Suzan Tolay Vuslat
Aleda Ataman Barkın Birgen Çelen Durukan Esen Goncagül Gürcan İlayda Kıvanç Metin Nural Pekin Sedef Süer Tolga Yade
Alemdar Ataner Barlas Birgül Çelik Durul Esengül Gök Gürdal İlaydın Kıymet Mevlit Nuran Pelin Seden Süha Tolgahan Yağın
Alev Atanur Bars Birhan Çetin Durusu Eser Gökalp Gürel İlbay Kızıltan Mevlut Nuray Perçem Sefa Süheyl Tonguç Yağız
Aleyna Ataol Bartu Biricik Çevik Duyal Esila Gökay Gürkan İlbey Kiraz Mısra Nurbanu Peren Seğmen Süheyla Toprak Yağmur
Algan Atasagun Basri Birkan Çevrim Duygu Esim Gökben Gürol İlcan Koral Mihriban Nurcan Peri Seher Süleyman Toprak-Su Yahya
Algın Atasoy Başak Birol Çığır Duygun Esin Gökberk Gürsel İldem Koralp Mihrişah Nurdan Perihan Selay Sümer Toygar Yakub
Algül Atay Başar Birsen Çılga Dündar Eslem Gökcan Gürtan İlgi Korcan Mikail Nurgül Perker Selcan Sümeyra Toygun Yakup
Alım Ateş Başer Birsin Çınar Dünya Eslem Gökçe Güven İlgin Korel Mimoza Nurhan Perran Selçuk Sümeyre Tuana Yakut
Ali Atıf Batı Birsu Çıvgın Düşüm Esma Gökçen Güvenç İlhami Korhan Mina Nurkan Pervin Selda Sümeyye Tuba Yalçın
Alican Atıl Batıkan Bleda Çiçek Ebru Esmagül Gökçenaz Güz İlhan Korkmaz Mine Nursel Petek Selen Süreyya Tufan Yalım
Alihan Atılgan Batu Boğaç Çiğdem Ece Esmanur Gökdeniz Güzay İlkan Korkut Minel Nurseli Pınar Selim Süsen Tugay Yalın
Alim Atınç Batuğ Bora Çilay Ecegün Esmeray Göker Güzel İlkay Kortan Miraç Nursen Pırıltı Selin Şadan Tuğba Yalman
Alisa Atik Batuhan Boran Çiler Ecem Esna Gökhan Güzey İlkbahar Köksal Miralay Nurşen Piraye Selma Şafak Tuğçe Yalvaç
Alişan Atilla Batur Bozkurt Çise Ecenaz Esra Gökmen Güzide İlkben Kösem Miray Nurtaç Polat Selman Şahin Tuğrul Yaman
Aliye Atiye Baturalp Buğra Çisem Ecesu Eşref Göknur Güzin İlkcan Kubat Mirkelam Nurten Poyraz Selmin Şakir Tuluyhan Yankı
Alize Attila Baybars Buğrahan Çisil Ecevit Ethem Göksel Güzün İlke Kubilay Mirsad Nükhet Pusat Selva Şamil Tuna Yaprak
Alkan Ayaz Baybora Buket Çolpan Ecrin Etkin Göksu Hacer İlker Kudret Mirza Nüzhet Rabia Selvi Şansal Tunahan Yaren
Alkım Aybala Baycan Bulgan Dağhan Eda Eva Gökşin Hakan İlkgüz Kuğu Mithat Oben Rafet Sema Şanver Tunay Yasemin
Alkın Aybar Bayhan Bulut Dalay Edip Evgin Göktan Haldun İlkim Kumru Muhammet Ogün Rahşan Semanur Şayan Tunca Yasin
Almila Aybel Baykal Burağan Damla Ediz Evin Göktuğ Hale İlkin Kuntay Muharrem Oğul Raif Semih Şebnem Tuncay Yasir
Almina Ayben Baypars Burak Darcan Efe Evren Göktürk Halenur İlknur Kunter Mukadder Oğulcan Ramazan Semiha Şefika Tuncel Yaşam
Almira Ayberk Bayram Burcu Darga Efecan Evrensel Gökyel Halide İlksen Kurtbey Murat Oğuz Ramiz Semiramis Şehnaz Tuncer Yaşar
Alp Aybike Baysal Burç Davud Efkan Evrim Gönen Halil İlkyaz Kurtuluş Murathan Oğuzhan Rana Semiray Şehrazat Tunç Yavuz
Alpar Ayca Bayülken Burçak Davut Eflatun Evşen Gönül Halim İlsu Kutan Musa Okan Rasim Semra Şehzade Turan Yazgülü
Alparslan Aycan Bedir Burçe Defne Efsun Eylem Gönülgül Halit İltekin Kutay Mustafa Okay Rauf Sena Şelale Turgay Yeda
Alpay Ayça Bedirhan Burçin Değer Eftalya Eylül Görkem Haluk İlter Kuter Muti Okbay Recep Senay Şenay Turgut Yekta
Alper Ayçan Bediz Burhan Deha Ege Eymen Gözde Hamdi İlvan Kuthan Mutlu Okcan Refet Sencer Şenel Turhan Yelda
Alperen Ayçiçek Begüm Burkay Demet Egehan Eyşan Gözdenaz Hami İlve Kutlay Muzaffer Oktar Refik Senem Şener Turna Yeliz
Alphan Ayçin Begümhan Buse Demi Egemen Eyüp Gözdenur Hamit İlyas Kutlu Müge Oktay Reha Sera Şengül Tutam Yener
Alptekin Ayda Begün Bülent Demir Ejder Ezel Gözen Hamza İmdat Kutsi Müjdat Olca Remzi Serap Şennur Tutku Yeşim
Alptuğ Aydan Behiç Bürge Demiralp Ekim Ezgi Güçlü Handan İmer Kuzey Müjde Olcay Remziye Seray Şenol Tülay Yetkin
Altan Aydemir Behin Büşra Demircan Ekin Ezgin Güher Hande İmge Kübra Müjgan Olcayto Rengin Sercan Şensoy Tülin Yıldıray
Altar Aydeniz Behiye Cahide Demirel Ekrem Ezo Gül Hanzade İmran Kürşat Mürsel Olgaç Resul Serdar Şentürk Tümay Yıldırım
Altay Aydın Behlil Cahit Demirhan Ela Fadime Gülal Harika İnanç Laçin Nadide Olgun Reşat Seren Şeref Tünay Yıldız
Altın Aydoğan Behlül Can Demirkan Elanur Fahrettin Gülay Harun İnci Lal Nadir Onat Revan Serenay Şerif Tünay Yılmaz
Altuğ Ayevi Belen Canalp Demre Elçi Fahri Gülbahar Hasan İncilay Lale Nagehan Onay Reyhan Sergen Şermin Türkan Yiğit
Altuna Ayfer Belfü Canan Deniz Elçim Faik Gülben Haslet İncinur Lalehan Nağme Onur Rezzan Serhan Şevket Türkay Yiğithan
Alya Aygen Belgi Canay Denizhan Elçin Faruk Gülbin Hasret İpar Lalezar Nahide Onuralp Rıdvan Serhat Şevki Türker Yonca
Amil Aygönül Belgin Canberk Denktaş Eldem Fatih Gülcan Haşim İpek Lami Nahit Onurhan Rıfat Serin Şevval Türkü Yosun
Andaç Aygül Belgün Candan Deren Elenaz Fatma Gülce Hatem İrem Lamia Nail Orbay Rıfkı Serkan Şeyda Ufuk Yunus
Angın Aygün Belin Candaş Derin Elfida Fatmagül Gülcemal Hatemi İrfan Lara Naim Orçun Rıza Sermet Şeyma Uğur Yurdaer
Anıl Ayhan Belinay Candemir Derman Elgin Fatmanur Gülçe Hatice İsa Lema Nalan Orhan Rida Serpil Şimal Uğuralp Yurdagül
Ana Sayfa