• Zambur Zumbur Dayı oyunu
 • Aç Kapıyı Bezirgan Başı Oyunu
 • Aşık Oyunu
 • Ateş, Toprak, Hava, Su Oyunu
 • bes-tas-oyunu
 • Birdebir Oyunu
 • Ceviz Oyunu
 • Çömel Kurtul Oyunu
 • Çuval Yarışı Oyunu
 • Davul Zurna Oyunu
 • Doğruluk Cesaretlik Oyunu
 • 9 Taş Oyunu
 • El Kızartmaca Oyunu
 • Eski Minder Oyunu
 • Gazoz Kapaklarıyla Taso Oyunu
 • Hacı Yatmaz Oyunu
 • Halat Çekme Oyunu
 • İp Atlama Oyunu
 • İstop Oyunu
 • 41 Çubuk Oyunu
 • Kızma Birader Oyunu
 • Kör Ebe Oyunu
 • Köşe Kapmaca Oyunu
 • Kutu Kutu Pense Oyunu
 • Mendil Kapmaca Oyunu
 • Misket Oyunu
 • Nesi Var Oyunu
 • Nuh'un Gemisi Oyunu
 • Saklanbaç Oyunu
 • Sek Sek Oyunu
 • Sessiz Film Oyunu
 • Sıçratan Top Oyunu
 • Taş Kağıt Makas Oyunu
 • Tombik Oyunu
 • Topal Karga Oyunu
 • Tutsak Almaca Oyunu
 • 3 Taş (cakcuk) Oyunu
 • Uzun Eşek Oyunu
 • Yağlı Kayış Oyunu
 • Yağ Satarım Bal Satarım Oyunu
 • Yakan Top Oyunu
 • 7 Kiremit Oyunu
 • Yumurta Taşıma Oyunu
 • Yutturma Oyunu
 • Aşık Oyunu  Aşık oyunu, koyunların dizinde bulunan dört yüzlü kemikle oynanan bir oyun.
  Tarihi bir Türk oyunudur.
  Kadim çağlardan günümüze gelene kadar Türkistan ve Türkiye başta olmak üzere Türklerin yayıldığı tüm coğrafi bölgelerde bu oyuna rastlamak mümkündür.
  Aşık oyunu günümüzde de Türk köy, kasaba ve hattâ şehirlerinde oynanmaktadır. Oyun en az iki kişi ile oynanır.
  Aşıkları kibrit kutusuna benzetirsek, tüm yüzeylerin cik, tök, öpen, alşı olarak adı vardır.
  İlk atışı yapacak oyuncu ve oyun sırası yazı tura gibi bu isimlere göre belirlenir.
  Toprak üstüne çizilen bir daire ve daire çapına, atış mesafesine paralel olarak oyuncular sırası ile aşık kemiklerini dizer.
  Kura ile oyuna başlayan oyuncu, yaklaşık üç dört metre mesafeye dikilir.
  Koç bacağından elde edilen, ağır olsun diye ve içi delinerek kurşun dökülen ‘şak’ adı verilen aşıkla daire içine dizilen aşıkları hedef alarak atar.
  Aşıklardan biri veya bir kaçı çizgi dışına çıkarılmaya çalışılır.
  Çizgiden dışarı çıkan aşık oyuncunun olur. Atış ıskalayıncaya kadar devam eder.
  Sırası gelen oyuna başlar. Aşıklar bitkilerden elde edilen kök boyalarla boyanarak süslenirdi.