• Zambur Zumbur Dayı oyunu
 • Aç Kapıyı Bezirgan Başı Oyunu
 • Aşık Oyunu
 • Ateş, Toprak, Hava, Su Oyunu
 • bes-tas-oyunu
 • Birdebir Oyunu
 • Ceviz Oyunu
 • Çömel Kurtul Oyunu
 • Çuval Yarışı Oyunu
 • Davul Zurna Oyunu
 • Doğruluk Cesaretlik Oyunu
 • 9 Taş Oyunu
 • El Kızartmaca Oyunu
 • Eski Minder Oyunu
 • Gazoz Kapaklarıyla Taso Oyunu
 • Hacı Yatmaz Oyunu
 • Halat Çekme Oyunu
 • İp Atlama Oyunu
 • İstop Oyunu
 • 41 Çubuk Oyunu
 • Kızma Birader Oyunu
 • Kör Ebe Oyunu
 • Köşe Kapmaca Oyunu
 • Kutu Kutu Pense Oyunu
 • Mendil Kapmaca Oyunu
 • Misket Oyunu
 • Nesi Var Oyunu
 • Nuh'un Gemisi Oyunu
 • Saklanbaç Oyunu
 • Sek Sek Oyunu
 • Sessiz Film Oyunu
 • Sıçratan Top Oyunu
 • Taş Kağıt Makas Oyunu
 • Tombik Oyunu
 • Topal Karga Oyunu
 • Tutsak Almaca Oyunu
 • 3 Taş (cakcuk) Oyunu
 • Uzun Eşek Oyunu
 • Yağlı Kayış Oyunu
 • Yağ Satarım Bal Satarım Oyunu
 • Yakan Top Oyunu
 • 7 Kiremit Oyunu
 • Yumurta Taşıma Oyunu
 • Yutturma Oyunu
 • Birderbir

  birdirbir.jpg 51803 bytes Daha çok çocuk veya gençler oynar.
  Oyun, en az 10 kişi ile oynanır. Oyuna başlamadan önce çocuklar veya gençler aralarında birini "ebe" seçerler.
  Önce, oyunda ebenin duracağı yer belirlenir. Sonra, ebenin haricindeki 9 kişi, ebeden en az 20-25 adım ötede duracakları yer belirlenir ve hepsi 3-4 adım aralıklarla dizilerek bir hat teşkil ederler.
  Ebe eğilip belini kamburlaştırır, atlama yapacak 9 çocuk veya genç tekerlemenin kendi numarasına ait kısmını tam ebenin üzerinden atlarken söyler, devam ederek diğerlerinin üzerinden de atlar, en sona geldiğinde kendisi de eğilir.
  Tekerleme şöyledir: Birinci sıradaki ebenin üzerinden "birdirbir" deyip atlar ve 3-4 adım ileride o da eğilerek sırtını kamburlaştırır.
  Ardından ikinci sıradaki koşarak ebenin üzerinden "ikidiriki, tilkinin dili" deyip atladıktan sonra devam edip diğerin üzerinden de atlar ve en sona geldiğinde o da eğilir.
  Devamında sırayla 3.'cüsü "üçtürüç, yapması güç",
  4.'cüsü "dörttürdört, eteğini ört",
  5.'si "beştir fes",
  6.'sı "altıdıraltı, yaptım kahvaltı",
  7.'si "yedidiryedi, yemeğimi yedi",
  8.'si "sekizim seksek, yere düşen eşşek",
  en son 9.'su, "dokuzum durak, nerde oturak?" diyerek ebenin üzerinden arkasından da diğerlerinin üzerinden atlar.
  Bu durum birisinin atlayamamasına kadar devam eder.
  Atlayamayıp düşen ebe seçilir. Ebe, ebelikten kurtulmaya çalışır. Bunun için yüksek eğilerek ve arkadaşları üzerinden atlarken biraz daha yükselip onlardan birinin atlayamamasını bekler.