• Zambur Zumbur Dayı oyunu
 • Aç Kapıyı Bezirgan Başı Oyunu
 • Aşık Oyunu
 • Ateş, Toprak, Hava, Su Oyunu
 • bes-tas-oyunu
 • Birdebir Oyunu
 • Ceviz Oyunu
 • Çömel Kurtul Oyunu
 • Çuval Yarışı Oyunu
 • Davul Zurna Oyunu
 • Doğruluk Cesaretlik Oyunu
 • 9 Taş Oyunu
 • El Kızartmaca Oyunu
 • Eski Minder Oyunu
 • Gazoz Kapaklarıyla Taso Oyunu
 • Hacı Yatmaz Oyunu
 • Halat Çekme Oyunu
 • İp Atlama Oyunu
 • İstop Oyunu
 • 41 Çubuk Oyunu
 • Kızma Birader Oyunu
 • Kör Ebe Oyunu
 • Köşe Kapmaca Oyunu
 • Kutu Kutu Pense Oyunu
 • Mendil Kapmaca Oyunu
 • Misket Oyunu
 • Nesi Var Oyunu
 • Nuh'un Gemisi Oyunu
 • Saklanbaç Oyunu
 • Sek Sek Oyunu
 • Sessiz Film Oyunu
 • Sıçratan Top Oyunu
 • Taş Kağıt Makas Oyunu
 • Tombik Oyunu
 • Topal Karga Oyunu
 • Tutsak Almaca Oyunu
 • 3 Taş (cakcuk) Oyunu
 • Uzun Eşek Oyunu
 • Yağlı Kayış Oyunu
 • Yağ Satarım Bal Satarım Oyunu
 • Yakan Top Oyunu
 • 7 Kiremit Oyunu
 • Yumurta Taşıma Oyunu
 • Yutturma Oyunu
 • GAZOZ KAPAĞI ile TASO  Gazoz kapağında ise yılan şeklinde bir eğri çizilir. Baş tarafına büyük bir yuvarlak çizilir.
  Gazoz kapakları kuyruk kısmına yerleştirildikten sonra parmakla atılarak en az atışla kapak yuvarlağın içine sokulmaya çalışılır.
  Gazoz Kapağı Oyunu üç, dört kişi arasında oynanan bir oyundur. Ufak bir çukur hazırlanır.
  2m uzaklıktan çukura gazoz kapakları atılır.
  En çok kim çukura gazoz kapağı atarsa o kazanır.
  Gazoz kapakları yan yana düz bir çizgi halinde dizilir.
  3-4 m uzağa bir çizgi çizilir. Oyuncuların ellerinde düz bir taş bulunur.
  Çizgiye en yakın atan oyuncu ilk atış hakkını kazanır.
  Oyuncular çizgiden sıra ile atarak gazoz kapaklarını çizgi dışına çıkartmaya çalışırlar.
  Kim en çok vurursa oyunu o kazanır.
  Gazoz kapaklarının değeri vardır.
  Birlik, ikilik, beşlik ya da onluk gibi.
  Nadir bulunan kapaklar kıymetlidir.
  Gazoz kapakları genelde bakkallardan ya da kahvehanelerden toplanır.