ZEKA SORULARI

S.1        .      .      .

.      .      .                   

.      .      .

 

9 Noktayı 4 doğru ile birleştirebilir misiniz?. (doğruları çizerken elinizi hiç kaldırmadan)

 

S.2        .      .      .      .

             .      .      .      .

             .      .      .      .

             .      .      .      .

 

16 Noktayı 6 doğru ile birleştirebilir misiniz?. (doğruları çizerken elinizi hiç kaldırmadan)

 

S.3.

2,4,5,9 litrelik kaplarınız var. Bunlardan 9 litrelik olanı su ile dolu.
Bu 9 litrelik suyu en az hamlede 3 litrelik üç parçaya bölün.

 

S.4

Aşağıdaki şekildeki sekiz boş kutuya ilk sekiz tek asal sayıyı öyle yerleştirin ki her kenardaki sayıların toplamları bibirine eşit olsun.
Sayılar:3,5,7,11,13,17,19,23

 

 

S.5

0'dan 8'e kadar bütün rakamları eşitliği doğrulayacak biçimde boşlukların içine yerleştirin.Her bir rakam yalnızca bir kez kullanılacak.

 

S.6

1'de 9'a kadar olan rakamları boşluklara yerleştirerek eşitliği kurun. Bütün rakamlar yalnıca bir kez kullanılacaktır. İşlemler soldan sağa teker teker yapılacak(matematik ilkelerine uyulmayacak).Soldan sağa devam eden her işlemin sonucu bir tam sayı.

__-__/__+__/__+__/__x__-__=72

S.7

0'dan 14'e sayılar, şu üç gruba ayrılmış:

Grup A: 0, 3, 6, 8 ve 9.
Grup B: 1, 4, 7, 11 ve 14.
Grup C: 2, 5, 10, 12 ve 13.
Buna göre 15, 16 ve 17 hangi gruplara dahil edilmelidir?

 

S.8

Manavın iki kefeli bir terazisi ve 4 adet farklı ağırlığı var.O, bunlarla 1 kilodan 40 kiloya kadar herşeyi tartabiliyor.Manavın elindeki 4 farklı ağırlık nelerdir?

 

S.9

1-9 rakamlarını yalnız birer kere kullanarak değerleri eşit iki çarpım yaratmak mümkündür:
532*14 = 98*76
Bu çarpımların değerleri ise 7448.
Şimdi 0-9 rakamlarını kullanarak en yüksek çarpım değerini verecek bir örnek bulun.

 

S.10

BİR, ÜÇ, BEŞ, SEKİZ, ONÜÇ, ?

? yerine ne yazılmalıdır.

 

S.11

Soru işaretinin yerine ne gelmesi gerekir?

CA,UB,AR,İS,AY,?,EM

 

S.12

Soru işaretinin yerine ne gelmesi gerekir?

 

Pİ,SI,ÇA.PE,CA,?,PR

 

S.13

 

Beyaz

Siyah

Sarı

Kırmızı

Mavi

    em

  im

?

  ıp

as


S.14

 

Bu dizideki kurala göre soru işareti kaç olmalıdır

2,8,6,4,4,7,?,9

S.15

YÜZSÜZLÜK+BİKİNİ=102

BETON+KEMERALTI=16

 

İse;

 

EKONOMİ +BUNALTICI =?

 

S.16

 

Aşağıdaki şekilde 19 daire var.Bu daireleri 1,2,3,...,19 sayıları ile öyle doldurun ki yatay veya çapraz her sıranın içerdiği sayıların toplamı eşit olsun.
Not:Her yatay veya çapraz sıranın içerdiği daire sayısı farklı (3,4,5) olabilir, fakat yine de dairelerdeki sayıların toplamı eşit olmalı.

 

S.17

 

9 nokta, şekilde görüldüğü gibi her biri 3 nokta içeren 3 satıra yerleştirilmiştir.Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

 

 

S.18

 

1 ile 15 arasındaki sayıların tümünü aşağıda gördüğünüz dairelere öyle yerleştirin ki her daire, altında bulunan iki dairedeki sayıların farkını içersin.

 

 

S.19

? Yerine ne yazılmalıdır.


OK + AK = 13
ŞT + KM = 13
MT + EM = 13
pi + pr = 8
sı + ci = 8
ça + ca = 8
NN + pe = ?

 

 

 

 

S.20 YÜZ KARPUZ

Yüz karpuz, dokuz günde –her gün tek sayıda kesmek koşuluyla- nasıl kesilir?

 

 

 

S.21 Soru işareti yerine ne gelmelidir

 

3 5 6 8 14 18 21 ?

 

S.22

 

72 : şi
45 :
34 : zt
23 : iç
77 : buraya hangi harfler gelmelidir?

 

S.22

 

Aşağıdaki hangi sayı grubu, diğerlerinden farklıdır?

a) 300-20-6
b) 300-100-26
c) 3-100-26
d) 3-120-6

 

 

Cevaplar

 


ANA SAYFA